50.00 zł

Cegiełka Winter Classic dla Martynki o wartości 50 zł

Stowarzyszenie Winter Classic prowadzi aktualnie zbiórkę dla Martynki. Kupując cegiełkę wspierasz zbiórkę - cała kwota trafi na konto stowarzyszenia i zasili ten właśnie cel.

Organizatorem zbiórki jest Stowarzyszenie Winter Classic Nowy Targ wpisane do rejestru prowadzonego przez Starostę Nowotarskiego pod numerem 8/2020 z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Podtatrzańskiej 68/28, posiadające numer identyfikacyjny REGON 387718878 oraz NIP 7352894224.


Oferta obsługiwana jest przez DWR sp. z o.o. w zakresie obsługi płatności i prezentacji na platformie www.jarmarkpodhalanski.pl oraz u jej partnerów na mocy umowy z organizatorem zbiórki,